Hírek, információk

Hírek, információk

Hírek, információk

2019 évi legfontosabb gazdasági jogszabályváltozások

Az adófeltöltési kötelezettségre vonatkozó bírság- mérték a felére csökken

A befizetett előleg és feltöltés valamint az adóévi adó 90%-ának különbözete után maximum 10 % lehet bírság. Az új bírságtétel a 2018. adóévre vonatkozó adóelőleg-kiegészítési kötelezettség tekintetében is alkalmazandó.

Iparűzési adó 2019.

Nő az iparűzési adó mentességének határa. A helyi iparűzési adómentesség a fővárosban jelenleg azt a vállalkozót illeti meg, akinek a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint számított adóalapja az 1 millió forintot nem haladja meg. A döntés értelmében 2019. január elsejétől az kap mentességet, akinek az említett adóalapja nem haladja meg a 1,5 millió forintot.

2019-től az önkormányzatoknak lehetősége lesz rendeletet alkotni a beruházási adókedvezményről. Arról hozhatnak rendeletet, hogy a vállalkozó csökkenthesse az adó alapját vagy az adó összegét az önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett beruházása értékével (vagy annak egy részével) az üzembe helyezés adóévében.

Társasági adó változásai

 • 2019-től lehetővé válik a csoportos társasági adóalanyiság választása, melyet legalább két, belföldi illetőségű adózó hozhat létre.
 • A látvány-csapatsportok támogatásának jogcímei kiegészülnek a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire vonatkozó támogatás nyújtásának lehetőségével.
 • 2019. január 1-jétől a fejlesztési tartalék összege 10 milliárd forint lehet a korábbi 500 millió forint helyett
 • A munkahelyi óvoda üzemeltetésére fordított összeg 2019-től elismert költség lesz.
 • Megszűnik az előadó-művészeti szervezetek tao-kedvezménye.

KIVA változásai

 • 2019-től 1 milliárd Ft lesz a KIVA alanyiság választási feltételeinek bevételre és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára
 • a bevételre vonatkozó értékhatár, amely túllépése esetén az adózó kisvállalati adóalanyisága megszűnik, 1 milliárdról 3 milliárd Ft-ra emelkedik

KATA változásai

A nappali rendszerű képzésben résztvevő hallgató az 50e Ft kata helyett 25e Ft katát fizet 25 éves korig, ha a tanulmányait szünetelteti.

12 millió forintra nő a kisvállalkozások áfamentessége

Az alanyi adómentesség értékhatára 2019-től egységesen 12 millió forint lesz a jelenleg hatályos 8 millió forint helyett. Az átmeneti szabály értelmében viszont, aki a 2018-as évben meghaladja a 8 milliós értékhatárt, de a 12 millió forintot nem éri el, az 2019-re továbbra is élhet az alanyi adómentesség választásának lehetőségével.

Ez kiváltképp jó hír a kisadózó vállalkozások tételes adóját választók számára, hiszen esetükben így egységesen 12 millió forint lesz az értékhatár mind az áfa, mind pedig a kata tekintetében.

Egyszerűsödik a bérelt személygépkocsik előzetesen felszámított áfájának levonása

2019-től az adóalanyok a bérelt személygépkocsik esetén 50%-os diktált levonási hányadot is alkalmazhatnak a bérbeadást terhelő áfa levonását illetően. Ez egy jelentős adminisztratív könnyítést jelent, hiszen az érintett vállalkozások mentesülhetnek a levonást alátámasztó dokumentáció (pl.: tételes útnyilvántartás) készítése alól.

2019-es szja- és járulékváltozások

 • Emelkedik 2019. január 1-től a két eltartott gyermek utáni érvényesíthető családi kedvezmény.
 • 2019. január 1-től változnak a szociális hozzájárulás adóból igénybe vehető adókedvezmények köre és mértéke. Mértéke nem csökken, marad 19,5%.
 • 2019. január 1-től megszűnik az Egészségügyi hozzájárulási adó, helyette Szociális hozzájárulás adót kell fizetni bizonyos juttatások után.
 • A vállalkozási formában működő kutatóhelyek a kutatás-fejlesztési tevékenységet végző munkavállalók után csak a szociális hozzájárulási adó felét kell, hogy megfizessék.
 • 2019. január 1-től kedvező a saját jogú nyugdíjas személyek Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatása, mivel a magánszemélytől csak 15 százalékos személyi jövedelemadót kell vonni, és a kifizetőt sem terheli szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
 • Nem kell bejelenteni a foglalkoztatottnak dolgozója végzettségére, szakképesítésére, illetve azt ez igazoló okiratokra vonatkozó adatokat.

Lakóingatlanok értékesítése

2023. december 31-ig továbbra is a kedvezményes, 5 százalékos, áfakulcs alkalmazható azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek.

 

A minimálbérről még tárgyalások és egyeztetések folynak, így a 2019 évi összegek még nem ismertek.

 

Az elfogadott jogszabály megjelent a Magyar Közlöny 184. számában 

 

A fentiek alapján érdemes az esetleges törvényi változások következményeit felmérni az Önök vállalkozásánál, előkalkulációkat végezni a legjobb választás érdekében. A PikkPakkProfit adótanácsadói ebben is készséggel állnak rendelkezésére.

Kapcsolatfelvétel

Kérdésével bátran forduljon hozzánk!

loader